مرور برچسب

پایان نامه

فراخوان حمايت از پایان نامه پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

این حمایت در راستای محورهای اولویت‌دار اعلامی از سوی پژوهشگاه می‌باشد و مبالغ حمایتی از پایان‌نامه برای دانشجویان ارشد ۲۰۰ میلیون ریال و برای دانشجویان دکتری ۴۰۰ میلیون ریال است.

محورهای پژوهشی گروه مپنا در سال 1399

معاونت پژوهش و فناوری گروه مپنا، با سابقه بیش از 11 سال همکاری نزدیک با موسسات دانشگاهی، اکنون به دنبال ایجاد راهکارهای جدیدی برای تعامل با دانشگاه است .یکی از این شیوه ها، پیشنهاد همکاری براساس نیازهای تحقیقاتی صنایع مختلف مرتبط با کسب و…