مرور برچسب

فراخوان

فراخوان حمايت از پایان نامه پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

این حمایت در راستای محورهای اولویت‌دار اعلامی از سوی پژوهشگاه می‌باشد و مبالغ حمایتی از پایان‌نامه برای دانشجویان ارشد ۲۰۰ میلیون ریال و برای دانشجویان دکتری ۴۰۰ میلیون ریال است.