محورهای پژوهشی گروه مپنا در سال 1399

محورهای پژوهشی گروه مپنا در سال 1399

0 547

در فضای امروز کسب و کارها، توانمندی جذب، توسعه و بکارگیری دانش و فناوری، نقطه برتری سازمان ها نسبت به یکدیگر است. نوآوریهای بنیادین در محصولات، خدمات و بازارهای جدید نیاز به دانش فراسازمانی و خارج از مرزهای سازمان دارد و تحقیق و توسعه درونزا به تنهایی توان پرداختن و تأمین نیازهای سازمان را در این حوزه نخواهد داشت. نیاز صنعت به کسب فناوریهای روز دنیا ،چنانچه با توانمندی دانشگاه و نهادهای پژوهشی همراه شود، میتواند منجر به شکلگیری دستاوردهای ارزشمند و خلق ثروت شود. بهرهبرداری از این منابع ارزشمند نقش موثری در کوتاه کردن مسیر توسعه خواهد داشت و طراحی رویههای ارتباطی هوشمند و اثربخش با این منابع، توان تحقیق و توسعه یک سازمان و کارایی آن را دو چندان می نماید.

گروه مپنا به عنوان یک شرکت تولیدی، صنعتی و بازرگانی بینالمللی به همراه شرکتهای زیرمجموعه خود، در زمینه طراحی و احداث نیروگاههای حرارتی (بخار، گازی و سیکل ترکیبی) و نیز اجرای پروژههای نفت و گاز، حمل و نقل ریلی و در حوزه سرمایهگذاری خصوصی در این صنایع به صورت پیمانکار اجرایی کلید در دست ( EPC) و سرمایهگذاری خصوصی (IPP) در سطح بازار ایران و منطقه فعالیت می کند.

معاونت پژوهش و فناوری گروه مپنا، با سابقه بیش از 11 سال همکاری نزدیک با موسسات دانشگاهی، اکنون به دنبال ایجاد راهکارهای جدیدی برای تعامل با دانشگاه است .یکی از این شیوه ها، پیشنهاد همکاری براساس نیازهای تحقیقاتی صنایع مختلف مرتبط با کسب و کار مپنا در قالب محورهای پژوهشی است.

هدف از ارائه این محورهای پژوهشی در مرحله نخست، هدفمند ساختن شکل همکاری با دانشگاه ها و جهت دهی به پروژه ها و تعامل بیشتر  و بهره برداری از توان علمی و تخصصی محققان و پژوهشگران دانشگاهی و در مرحله بعد ایجاد بستری برای شناسایی ظرفیت های پژوهشی و تشکیل شبکه متخصصان و محققان به منظور شکل گیری تعامل راهبردی و اثربخش برای طرفین است.

دانلود محورهای پژوهشی گروه مپنا در سال 1399

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.